Z Kampüs Rehberlİk

Tüm eğitim makalelerimizi bu başlık altında okuyabilirsiniz.

Eğitim ve rehberlik hakkındaki özgün makaleler öğretmenlerimizin kalemlerinden çıkmaktadır.

ATÖLYE ÇALIŞMALARIMIZ

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ

 

   Yaratıcı yazma dış dünyayla ilgili yapılan gözlemler sonucunda elde edilen bilgilerin, diğer kişilerden farklı bir biçimde ortaya konmasıdır. Yaratıcı düşüncelerin; hikâye, şiir, masal, karikatür vb. aracılığıyla yazıya dökülmesi işidir.

 

   Yaratıcı yazma etkinliğinin yaptırılmasının nedenleri;

-Çocukları eğlendirmek

-Çocukların sanatsal ifadelerini geliştirmek

-Yazmanın değerlerini ve işlevini keşfetmek

-Çocukların hayal gücünü geliştirmek

-Öğrencilerin açık fikirli olmalarını sağlamak

-Çocukların kendilerini tanımalarını sağlamak

-İletişim becerilerini geliştirmek

-Eleştirel ve yaratıcı düşünmelerini sağlamak

-Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmak

 

‘Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin.’

                                                                                                M. Kemal Atatürk
ANLAYARAK HIZLI OKUMA

 

   Daha önceki okuma sürelerine kıyasla, kişilerin çabukluk, kavrama ve belleme yeteneklerini geliştirerek, dakikada okuma kelime sayısını ve anlama düzeylerini arttırmak.

   Hızlı okuma, göz kaslarını eğitmeyi, gözün çevik görmesini, görme alanını genişletmeyi, göze daha etkin bir şekilde ritim kazandırmayı ve bunlar ile görme ve algılama arasında uyum sağlamayı amaçlar.

   Bu program görsel algılama düzeyini geliştirerek okuma, algılama, anlama düzeylerini yükseltmeyi hedefleyen, farklı bir teknik beceridir.

   Anlayarak hızlı okuma TEOG, YGS, LYS’ye hazırlanan öğrencilerin sınav sorularını yetiştiremedikleri, özellikle uzun soruları çözmekte sıkıldıkları, çözmek istemedikleri yönünde yakınmalarını sona erdiren bir tekniktir.

 

   Anlayarak Hızlı Okumanın Kazanımları

 

-Zahmetsiz ve akıcı biçimde öğrenme

-Okuduğunu anlama yüzdesini arttırma

-Zamandan tasarruf

-Özgüven kazanma

-Okumayı zevkli hale getirme

-Okuma alışkanlığı kazanma

-Sözcük hazinesini ve genel bilgi birikimini arttırma

 

‘Mutluluk başarıyla, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır.’

                                                                                                  Seneca

  

OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ

Okuma-yazma öğretimi, bireylerin sahip olduğu zihinsel, duygusal, davranışlar ve bilişsel becerilerinde önemli değişikliklerin olmasında etkilidir

 Bireyleri etkili okuma becerisi kazandırarak, Türkçeyi etkili ve doğru kullanma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

 

 

Yukarı